“Okänt system”

Med anledning av Linné-jubiléet 2007 genomfördes ett konstprojekt som hette “Sweden Meets Linnaeus in Japan 2007”.

Medverkande konstnärer gjorde egna tolkningar av Linnés värld och verksamhet. Mitt bidrag är en undersökning av det binära nomenklatursystem med vilket Linné namngav och systematiserade olika arter. Jag har med det systemet i botten, och med latinets pregnanta språk, gått på exkursion i dagens bildvärld på internet. Jag har döpt bildkrockarna/montagen till namn som lyfter fram och förstärker associationerna kring nutida företeeleser, händelser och begrepp. Ett okänt system skapat av människa, inte av natur. Bilderna och texten är laminerade mellan tre lager glas och monterade i en järnställning i ögonhöjd.

Verket visades första gången i Tokyo på The National Science Museum.